Výzkum a vývoj v oblasti technologie zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie

Společnost se zapojuje i do výzkumných a vývojových činností, a to především v oblasti technologie zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie.
Z důvodu dosažení lepšího přenosu know how v této oblasti z akademického prostředí VŠ a výzkumných ústavů do praxe vstoupila společnost do klastru Envicrack.

Důkazem, že společnost těmto programům přikládá značnou důležitost, jsou řešené projekty, např.:

  • Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro výrobu energie
  • Vývoj kombinované technologie využití odpadu z hutní a metalurgické výroby ukládaných na nebezpečných skládkách před rokem 1989
  • Výzkum a vývoj nových lisovaných paliv na bázi odpadního papíru.

Součástí aktivit v této oblasti je založení centra zaměřeného na průmyslový výzkum a vývoj technologií v oblasti dekontaminace a recyklace odpadu a následných procesů a technologií.

Činnost je směřována především do následujících sekcí:

  • zpracování pevných odpadů a výroba energie z alternativních zdrojů
  • biotechnologické metody ošetření, úpravy a čištění průmyslových vod
  • zpracování dřevního odpadu.