KONTAKTY

Kontakty

Plný obchodní název: WASTECH a.s. Adresa: Lazarská 11/6, 102 00 Praha 2 – Nové Město

IČO: 07476728
DIČ: CZ07476728

email: dubenec@wastech.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5895122/0800
Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23820.

ID datové schránky: vmzj572

závod Dubenec
Adresa: Dubenec 116, 261 01 Příbram
Korespondenční adresa: P. O. BOX 65, 262 31 Milín
tel: + 420 318 638 201
email: dubenec@wastech.cz

Ochrana osobních údajů

Monitorování kamerovým systémem

Odkazy

výpis z obchodního rejstříku
Účetní závěrku a výroční zprávu naleznete zde.