DOMU

Dekontaminace odpadu ze zdravotnických zařízení
Výzkum a vývoj technologie zpracování odpadů z alternativních zdrojů energie

Představení společnosti

Společnost byla založena v r. 1995 jako společnost poskytující služby v oblasti životního prostředí (ŽP).

Během krátké doby se společnost WASTECH a.s. stala vysoce odbornou inženýrskou a projekční firmou, která klade důraz na dokonalé a komplexní zvládnutí každé dané zakázky.

Hlavní směry zaměření jsou následující

  • Dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízení
  • Výzkum a vývoj v oblasti technologie zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie.

Společnost se zapojila i do aktivit v oblasti vzdělávání, odborní pracovníci společnosti pracují i na projektech v oblasti ŽP v zahraničí.

Ze zaměření společnosti vyplývají i obory, které s danou problematikou souvisejí a v nichž WASTECH a.s. disponuje VŠ a SŠ odborníky – jedná se především o oblast geologie a hydrogeologie, ochrany ŽP, chemického inženýrství, vodohospodářského, krajinného a stavebního inženýrství.

Kvalita realizovaných prací je garantována zavedeným a integrovaným systémem řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.