DOMU

Dekontaminace odpadu ze zdravotnických zařízení
Výzkum a vývoj technologie zpracování odpadů z alternativních zdrojů energie

Představení společnosti

Společnost WASTECH a.s. vznikla rozdělením původní společnosti WASTECH a.s. (IČO 60733276, nyní Rybníková a.s.) jako její nástupnická společnost, na kterou přešel majetek, práva, povinnosti a závazky týkající se té části rozdělované společnosti, která měla středisko své činnosti v Dubenci. Nová společnost WASTECH a.s. se zabývá odstraňováním nebezpečných vlastností odpadů, svozem a výkupem odpadů, skladováním odpadů, dále úpravou, výstavbou, dostavbou, rozšířením a provozem zařízení na ekologickou likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů.

Hlavní směry zaměření jsou následující

  • Dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízení
  • Služby v oblasti nakládání s odpady
  • Výzkum a vývoj v oblasti technologie zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie.

Našimi klienty jsou státní instituce na republikové i regionální úrovni, soukromé společnosti i fyzické osoby. Všem zákazníkům garantujeme při řešení jejich projektů striktní dodržování všech zákonů a předpisů.

Provozní areál společnosti se nachází asi 55 km od Prahy v obci Dubenec u Příbrami mimo obytnou oblast a to s velmi dobrou dostupností z dálnice D4. Areál je monitorován kamerovým systémem.

Kvalita realizovaných prací je garantována zavedeným a integrovaným systémem řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001