DOMU

Dekontaminace odpadu ze zdravotnických zařízení
Výzkum a vývoj technologie zpracování odpadů z alternativních zdrojů energie

Představení společnosti

Společnost WASTECH a.s. (IČO 07476728) vznikla rozdělením původní společnosti WASTECH a.s. jako její nástupnická společnost, na kterou přešel majetek, práva, povinnosti a závazky týkající se té části rozdělované společnosti, která měla středisko své činnosti v Dubenci. Toto odštěpení sloučením s nástupnickými společnostmi bylo zapsáno do obchodního rejstříku s rozhodným dnem 27.11.2018. Původní společnost WASTECH a.s. (IČO 60733276) byla přejmenována na Rybníková a.s. ( www.rybnikova.cz ) a dále vznikla ještě druhá nástupnická společnost Ostružinová s.r.o. ( www.ostruzinovasro.cz ). Podrobnosti rozdělení jsou dohledatelné v projektu rozdělení, který je uložen ve sbírce listin.

Hlavní směry zaměření jsou následující

  • Dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízení
  • Služby v oblasti nakládání s odpady
  • Výzkum a vývoj v oblasti technologie zpracování odpadů a alternativních zdrojů energie.

Našimi klienty jsou státní instituce na republikové i regionální úrovni, soukromé společnosti i fyzické osoby. Všem zákazníkům garantujeme při řešení jejich projektů striktní dodržování všech zákonů a předpisů.

Provozní areál společnosti se nachází asi 55 km od Prahy v obci Dubenec u Příbrami mimo obytnou oblast a to s velmi dobrou dostupností z dálnice D4. Areál je monitorován kamerovým systémem.

Kvalita realizovaných prací je garantována zavedeným a integrovaným systémem řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.