ČINNOSTI

Dekontaminace odpadu ze zdravotnických zařízeníVýzkum a vývoj technologie zpracování odpadů z alternativních zdrojů energie