Engineering activity

The contract title Client execution time

Engineering activity

EUTECH a.s. Šternberk .A.S.A. spol. s r.o. Praha 1997
MORPA a.s. Olšany EKO – Chlebíčov a.s. 1997
OEZ a.s. Letohrad GEO, s.r.o. Praha 1997
Caesar Crystal Bohemiae a.s., skládka Josefodol RCP – Recycling park a.s. 1998
ČKD Lokomotivka Vodní zdroje Holešov a.s. 2002-2004
Stavební dvůr Trmice SKD Průmstav – stavby a. s. 2005-2006